Inhoud en organisatie
Dit stappenplan geeft aan hoe en wanneer de uitwisseling van de examengegevens met DUO dient plaats te vinden. De inhoud en organisatie is beschreven in het Stappenplan extranei. Onderstaande link verwijst naar dit stappenplan. Dit plan moet jaarlijks worden herzien in verband met eventuele wijzigingen die door OCW en CvE worden ingevoerd.

Stappenplan

De officiële website voor examensecretarissen en docenten in het voortgezet onderwijs is www.examenblad.nl. Alle wettelijk vastgestelde informatie over de jaarlijkse centrale examens in het voortgezet onderwijs (zoals examenprogramma, syllabi en, na afname, de correctievoorschriften en opgaven) vindt u op deze website.