Doelgroepen

De extraneusexamens vo en vavo zijn bedoeld voor:

  • Leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs; deze leerlingen kunnen als extraneuskandidaat bij een vo-school worden ingeschreven.
  • Leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs vanaf 16 jaar; deze leerlingen kunnen als extraneuskandidaat bij een vavo-instelling worden ingeschreven.
  • Leerlingen van scholen die geen examenlicentie hebben.
Tip!
Stel een draaiboek op waarin de organisatorische aspecten van de extraneusexaminering zijn vastgelegd. Klik hier voor een voorbeeld van zo'n draaiboek.