Betekenis voor vso-leerlingen
De leerlingen volgen in de bovenbouw een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zoals dat ook in het reguliere onderwijs gebeurt. Aan de inhoud wordt niet getornd.

Onderstaande links brengen u bij voorbeeld PTA's:

Omdat dit een examentraject is kan voor leerlingen met een beperking gebruik gemaakt worden van toegestane hulpmiddelen (zie mededelingen College voor de Examens bij DUO).

Het CE (Centrale Examen) kan zowel op de eigen school als op de extranei school afgenomen worden. Dit moet doorgegeven worden aan DUO in verband met de levering van de examens.

Ook op het CE kan gebruik gemaakt worden van toegestane hulpmiddelen en verlenging examentijd.

Als de school gebruik maakt van de digitale examens kan de vso-school die zelf afnemen, maar er moet aan criteria worden voldaan (Examentrainer moet geïnstalleerd worden, er moeten voldoende werkplekken zijn).

Tip!
Oefen schriftelijke of digitale examens in een situatie die zoveel mogelijk lijkt op de situatie tijdens het CE.