Scholen die bekend zijn bij DUO
Scholen die al eerder voor de examens hebben samengewerkt met een extranei school hebben al een stappenplan.

Aangeraden wordt dit stappenplan elk schooljaar te evalueren met de extranei school en voor elk nieuw schooljaar een aangepast stappenplan te maken. Wijzigingen in de regelgeving vanuit OCW moeten in het nieuwe stappenplan opgenomen worden.