Rekenen/wiskunde
Onderstaand vindt u een overzicht van relevante publicaties en projecten rond rekenen/wiskunde voor de doelgroep zml.

Bronnen

SLO, FI en CED project: De Rekenboog
SLO Enschede, Freudenthal Instituut Utrecht en CED-Groep Rotterdam zijn een landelijk meerjarig samenwerkingsproject gestart voor de ontwikkeling van rekenonderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Het doel van het project "de Rekenboog" is te komen tot een verzameling materialen en middelen waarmee scholen voor zml kinderen doeltreffend realistisch reken-wiskundeonderwijs kunnen geven.
Afgelopen jaar zijn er observaties verricht en gesprekken gevoerd in de scholen voor zml, die geleid hebben tot het ontwerpen van allerlei betekenisvolle rekenactiviteiten.
Deze lessen worden dit jaar op grotere schaal uitgevoerd en verbeterd.