Oriëntatie op jezelf en de wereld
Het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld is onderverdeeld naar de domeinen: oriëntatie op mens en samenleving; oriëntatie op tijd; oriëntatie op ruimte; oriëntatie op natuur en techniek. Onderstaand vindt u relevante publicaties en projecten rond Oriëntatie op jezelf en de wereld voor de doelgroep zml.

Bronnen

Van opstaan tot slapen gaan. Dagelijkse handelingen uitgelegd voor jonge kinderen.
Carol Gray, Abbie Leigh White
In korte overzichtelijke verhaaltjes neemt de auteur jonge kinderen stap voor stap mee in het uitvoeren van basishandelingen als tandenpoetsen, in bad gaan, nagels knippen. Ook proberen de verhalen kinderen vertrouwd te maken met ervaringen als naar school gaan, winkelen, uit eten, naar de dokter. Dit boek is vooral gericht op kinderen met een stoornis in het autisme spectrum. Info: info@uitgeverijpereboom.nl

Tara, Elo voor ZML
Zes ZML-scholen van het REC Zuid-Holland de Nachtegaal hebben met de stichting Ookjij.nl en het CED een elektronische leeromgeving gemaakt voor zeer moeilijk lerenden.  Een leuk cadeautje kopen voor een vriendin, een eitje koken, je werkplek netjes houden. Op Tara krijgen leerlingen door middel van digitale fotoverhalen en oefeningen een beeld van dagelijkse situaties. Al het materiaal sluit aan bij de kerndoelen rond oriëntatie op mens en samenleving, wonen, werken en vrije tijd voor het zml onderwijs aan leerlingen van 8 tot 20 jaar.

Project Kennisnet: REC Nachtegaal (Rotterdam) (cluster 3)
In het project Wonen en Werken op het Web in het ZML wordt doelgerichte digitale content op basis van leerlijnen ontwikkeld die aansluit  bij de kerndoelen voor het ZML-onderwijs aan leerlingen van 8 tot 20 jaar. Het doel van deze content is dat de leerling een beeld krijgt van situaties uit het dagelijks leven gericht op de kerndoelen m.b.t. de leergebieden wonen, werk en vrije tijd.

Praatboeken
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren. Een helder onderwijsleerpakket, onmisbaar bij de begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak-/taalproblemen en/of verstandelijke handicaps. Kunnen lezen is daarbij niet noodzakelijk omdat duidelijke illustraties het geschreven woord vervangen. Jos en Femke staan centraal in de Praatboeken. De serie bevat 15 thema’s die sterk aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Enkele thema’s zijn; Dat ben ik, Vakantie, Politie en Brandweer, Eten, Wonen, Boodschappen doen. Elk Praatboek is uitgewerkt op drie niveaus. De totale serie komt daarmee op 45 afzonderlijke boeken.

Mondgewoonten: Mondje open, mondje dicht 
Instructieprogramma mondgewoonten is een oefenprogramma voor de behandeling van de open mondgewoonte en het duimzuigen. Het programma bevat dagelijkse lipsluitingsopdrachten en mondmotorische oefenspelletjes. Voor elke oefendag is een werkblad beschikbaar. De open mondgewoonte op kinderleeftijd is een veelomvattend probleem met een complexe achtergrond en een langdurige behandelingswijze. Het instructieprogramma Mondgewoonten is bedoeld voor logopedisten, tandartsen, orthodontisten en het SO-onderwijs.