Leren leren
Onderstaand vindt u een overzicht van relevante publicaties en projecten rond leren leren voor de doelgroep zml.

SLO-publicaties

Leerstijlen ZML, op je hurken in de klas
SLO heeft aansluitend aan Leerstijlen, het leren van ZML, verder onderzocht wat welke didactische aanpak bij de diverse leerstijlen hoort. In deze publikatie wordt ingegaan op de vraag of het Constructivisme wel geschikt is in het onderwijs aan ZML. Verder is deze publikatie doorspekt met allerlei voorbeeldmatige situaties die de soms wat abstracte informatie verduidelijken.
Omdat uit interferende schema's nogal eens blijkt dat zml leerlingen verkeerd ingeschat worden, is er veel aandacht besteed aan hoe je naar zml kunt kijken en hoe belangrijk de observatie en de communicatie hierbij is.