Kunst en cultuur
Onderstaand vindt u relevante publicaties en projecten rond Kunstzinnige oriëntatie voor de doelgroep zml. Het leergebied kunstzinnige oriëntatie is onderverdeeld naar de domeinen: tekenen en handvaardigheid; muziek; dramatische vorming.

Bronnen

Netwerk voor muziekdocenten: 'Muziek ook voor jou'
Het Netwerk Muziekdocenten geven aan mensen met een beperking les. Naar inzicht van het Netwerk dienen mensen met een beperking dezelfde rechten te krijgen om muzieklessen te volgen en zich te ontwikkelen. Dit houdt concreet in dat zij ook kunnen kiezen voor een zelfde school als ‘normale’ mensen en ook gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen De opzet om dit netwerk tot stand te brengen kwam van de Kunstconnectie te Utrecht en het Koorenhuis te Den Haag.