Bewegingsonderwijs
Onderstaand vindt u een overzicht van relevante publicaties en projecten rond bewegingsonderwijs voor de doelgroep zml.

Bronnen

Skribi
Het spel is gemaakt om de fijne motoriek te ontwikkelen. Een houten  bak met een deksel waarin kronkelende lijnen zijn geschilderd, die de kinderen moeten volgen, door met een omgekeerd bakje over een knikker, de knikker van het begin naar het einde over die lijn te rollen. Naast de lijnen zijn op strategische punten gaten geboord. Als je niet goed beweegt over de lijn, kan de knikker in een gat vallen.

Autigym en Autizwemmen
Autigym en Autizwemmen zijn methodieken die door De Alk, een zml-school in Alkmaar in samenwerking met het steunpunt Autisme REC Noord-Holland, cluster 3 zijn ontwikkeld. De methodiek is bedoeld voor zml-leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en kan gebruikt worden in het regulier en in het speciaal onderwijs.
De map bevat een praktisch en een theoretisch gedeelte. Er staan allerlei praktische oefeningen in die visueel ondersteund worden door tekeningen. Het doel van deze methodiek is om de leerlingen meer duidelijkheid te bieden, zodat ze zelfstandiger en met meer plezier kunnen deelnemen aan de lessen. Een videoband verheldert de methodiek met praktische voorbeelden.

Vakwerkplan Bewegingsonderwijs voor ZML
SLO heeft - in samenwerking met KVLO (en Fontys) - een project voor bewegingsonderwijs opgestart om te komen tot een landelijk leerplankader voor bewegingsonderwijs in het so en vso, kernactiviteiten voor bewegingsonderwijs met veel differentiatiemogelijkheden en 3.

Storm in een glas water
Het spel heeft als doel het verbeteren van de motoriek. Het spel bestaat uit een kan, 4 gekleurde bekers, een (drijvende) dobbelsteen met gekleurde vakken en een dobbelsteen met stickers die de kleuren van de bekers weergeven. Als de kleur die boven komt te liggen, hetzelfde is als de kleur van je beker, mag je het nog eens proberen.