Thijs en Toetsie - leermiddelen zml - aanvulling
De methodes Fototaal van de CED-Groep en Thijs & Toetsie van SLO zijn beide opgebouwd vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld en toekomstperspectieven van de leerlingen in de onderbouw van het zml-onderwijs. Hoewel de focus van beide methodes verschillend is, sluiten de materialen qua onderwerpen goed op elkaar aan.

De CED-Groep en SLO besloten daarom om een gezamenlijke publicatie uit te brengen. Werkt u met beide materialen? Download dan deze gezamenlijke publicatie Methode Fototaal en Thijs & Toetsie leermiddelen zml 4-8 jarigen. Deze gezamenlijke publicatie gaat in op de afstemming tussen deel 1 en 2 van Fototaal met Thijs & Toetsie.

Aanvullend materiaal

Uit de vergelijking van Fototaal met Thijs & Toetsie kwam naar voren dat het Thijs & Toetsie pakket in verhouding minder aandacht besteedt aan:

  • Thema: Zorg voor jezelf: Kleding
  • Thema: Zorg voor jezelf: Eten en drinken
  • Thema: Het jaar door: December

Daarom ontwikkelde SLO in opdracht van de CED-Groep extra lessen voor bovenstaande drie thema`s. Voor elk thema zijn er twee lessen ontwikkeld die gebundeld aanvullend materiaal vormen voor Thijs & Toetsie. Deze lessen zijn een aanvulling op de oorspronkelijke themakaternen 1 (Mijn lijf), 10 (Naar de winkel) en 11 (Het jaar door) en gebundels in een aparte publicatie die hieronder is te downloaden.

Meer weten?

Mail voor meer informatie Annette van der Laan.