Thijs en Toetsie - leermiddelen zml 8-12 jarigen
'Onderwijsleermiddelen zml: Thijs en Toetsie' is een leermiddelenpakket waarvan de inhouden zijn afgestemd op de specifieke leefwereld en ontwikkeling van de zeer moeilijk lerende, met thematisch onderwijs als uitgangspunt.

Dit leermiddelenpakket bevat mogelijke uitwerkingen van kern- en tussendoelen naar de SO-onderwijspraktijk en geeft ondersteuning aan het inrichten van het primaire proces in de zml-scholen. Het beschikbare materiaal is geen lesmethode en zal dus in aanvulling op de andere onderwijsleermaterialen die binnen de school worden gebruikt ingezet kunnen worden. Er zijn twee leermiddelenpakketten, een voor 4-8 jarigen en een voor 8-12 jarigen.

Het Onderwijsleermiddelenpakket 8-12 jarigen

foto_leermiddelen_8-12.jpgHet onderwijsleermiddelenpakket voor 8-12 jarigen bestaat uit een aantal producten, die in samenhang binnen lessen 'oriëntatie op mens en wereld' ingezet kunnen worden:

 1. Themaboek voor 4-20 jarigen, inclusief 8-12 jarigen
  Het Themaboek is ontwikkeld voor leerkrachten, interne begeleiders en schoolleiders als hulpmiddel om het onderwijsproces te ondersteunen en als handreiking voor het plannen van inhouden en lessen rond oriëntatie op mens en wereld. Het themaboek bevat een thematisch geordend overzicht van mogelijke onderwijsinhouden voor het inrichten van het zml-onderwijs voor 4-8 jarigen, 8-12 jarigen, 12-16 jarigen én voor 16-20 jarigen. De onderwijsinhouden zijn geordend rond twaalf thema's die aansluiten bij de leefwereld van de zml-leerling. Het gaat om: Mijn lijf, Mijn familie, Mijn huis, Mijn dorp/stad, Het verkeer, Op school, Dieren, Planten, Vrije tijd, Naar de winkel, Het jaar door en Werken.
 2. Verhalenboek 8-12 jarigen
  Het verhalenboek bevat vierentwintig verhalen, geschreven voor leerkrachten die werken met zml-leerlingen. De verhalen gaan over de avonturen van Thijs en Toetsie en zijn gebaseerd op de twaalf thema`s uit het themaboek.
  De verhalen gaan vergezeld van vierentwintig overzichtsplaten, die als posters in de klas opgehangen worden ter ondersteuning van de verhalen. De overzichtsplaten staan ook op een cd-rom.
 3. Activiteitenboek 8-12 jarigen
  Het activiteitenboek bevat per thema lesvoorbeelden voor spel-/drama ontwikkeling, beeldende vorming en muziek. Deze twaalf themakaternen bieden een scala aan activiteiten waaruit geput kan worden. Leerkrachten hebben de keuze uit activiteiten die in de kring óf op subgroep/individueel niveau gedaan kunnen worden. De liedjes die gebruikt worden in de muzieklessen zijn op cd-rom gezet.

U kunt het pakket inclusief opbergklapper voor 8-12 jarigen bestellen door een mail te sturen naar info@slo.nl met vermelding van het betreffende artikelnummer (beperkt leverbaar).

 • Artikelnummer gehele pakket: 8.607.8463. Prijs €178,-.

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Annette van der Laan, telefoon 053 - 4840 357.