Thijs en Toetsie - leermiddelen zml 4-8 jarigen
'Onderwijsleermiddelen zml: Thijs en Toetsie' is een leermiddelenpakket waarvan de inhouden zijn afgestemd op de specifieke leefwereld en ontwikkeling van de zeer moeilijk lerende, met thematisch onderwijs als uitgangspunt.

Dit leermiddelenpakket bevat mogelijke uitwerkingen van kern- en tussendoelen naar de SO-onderwijspraktijk en geeft ondersteuning aan het inrichten van het primaire proces in de zml-scholen. Het beschikbare materiaal is geen lesmethode en zal dus in aanvulling op de andere onderwijsleermaterialen die binnen de school worden gebruikt ingezet kunnen worden. Er zijn twee leermiddelenpakketten, een voor 4-8 jarigen en een voor 8-12 jarigen.

Onderwijsleermiddelenpakket 4 - 8 jarigen

foto_leermiddelen_4-8.jpgHet onderwijsleermiddelenpakket voor 4-8 jarigen bestaat uit een aantal producten, die in samenhang binnen lessen 'oriëntatie op mens en wereld' ingezet kunnen worden:

  1. Themaboek 4-8 jarigen
    Het Themaboek bevat een overzicht van mogelijke onderwijsinhouden voor het inrichten van het zml-onderwijs aan jonge zml-leerlingen. Het gaat daarbij uit van twaalf thema's, te weten:  Mijn lijf, Mijn familie, Mijn huis, Mijn dorp/stad, Het verkeer, Op school, Dieren, Planten, Vrije tijd, Naar de winkel, Het jaar door en Werken.
  2. Verhalenboek / Knieboek voor 4-8 jarigen
    Het verhalenboek bevat vierentwintig verhalen waarbij Thijs en Toetsie allerlei avonturen beleven. De verhalen zijn gebaseerd op de thema`s uit het themaboek. Naast het verhalenboek is er ook een zogenaamd knieboek ontwikkeld, dat wil zeggen een platenboek, dat op de knieën gezet kan worden om in de kring uit voor te lezen. Ter ondersteuning van het verhalenboek zijn er drie cd-roms verschenen met liedjes, lesplaten en computer activiteiten.
  3. Activiteitenboek voor 4-8 jarigen
    Het activiteitenboek bevat per thema lesvoorbeelden voor spel-/drama ontwikkeling, beeldende vorming en muziek. Deze lesvoorbeelden zijn in elf themakaternen gebundeld en bieden een scala aan activiteiten waaruit geput kan worden. Leerkrachten hebben de keuze uit activiteiten die in de kring óf op subgroep/individueel niveau gedaan kunnen worden. De liedjes die gebruikt worden in de muzieklessen zijn op cd-rom gezet.

U kunt het pakket inclusief opbergklapper voor 4-8 jarigen bestellen door een mail te sturen naar: info@slo.nl met vermelding van het betreffende artikelnummer (beperkt leverbaar).

  • Artikelnummer gehele pakket: 8.788.8407. Prijs € 146,-

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Annette van der Laan telefoon 053 - 484 03 57.