Tussendoelen/leerlijnen po
De tussendoelen/leerlijnen die SLO heeft ontwikkeld voor het primair onderwijs zijn ook prima bruikbaar als referentiekader voor het speciaal onderwijs.