Tussendoelen so
In 2005 heeft SLO de leergebiedoverstijgende kerndoelen uitgewerkt. De uitwerking bevat leergebiedoverstijgende tussendoelen en is bestemd voor (onderwijs)experts die werken met normaal lerende leerlingen in het speciaal onderwijs.
Het gaat dus om die leerlingen uit cluster 1 tot en met 4, die zich qua cognitie normaal ontwikkelen, maar die beperkingen hebben in (senso) motorische, visuele en/of communicatieve, lichamelijke ontwikkeling of leerlingen die gedragsproblemen vertonen. Bij de uitwerkingen, en met name ook de doorkijkjes is er een clusterspecifieke accentuering aangegeven.