Nieuws
16 april 2018
Bijeenkomsten Curriculum.nu voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Op 14, 20 en 22 maart hebben het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO), het Bureau Curriculum.nu en SLO startbijeenkomsten georganiseerd voor schoolleiders in so, vso, sbo en praktijkonderwijs.
10 april 2018
SLO jaaroverzicht 2017
SLO presenteert in het jaaroverzicht 2017 een selectie van activiteiten, producten en wetenswaardigheden.
27 maart 2018
De eerste tussenproducten van Curriculum.nu staan online
Van 14 tot 16 maart hebben de eerste ontwikkelsessies plaatsgevonden. De ontwikkelteams hebben hard gewerkt om hun conceptvisies op het leergebied op papier te zetten.