Kerndoelen/leerlijnen
Relevante publicaties rond kerndoelen en leerlijnen voor de doelgroep emg vindt u in de linkernavigatie.

Ontwikkelingslijn zml/mg
SLO heeft diverse ontwikkelingslijnen ontwikkeld, die omschrijvingen geven van doelen/inhouden voor het zml-onderwijs, vanuit de ontwikkeling van de zml-leerling en niet vanuit een onderwijsaanbod. De lijnen omvatten de voorschoolse en schoolse fase van de laag functionerende zml-leerling.

Leerlijnen voor kinderen met een IQ tot 35
Er zijn leerlijnen voor kinderen met een IQ tot 35 ontwikkeld, in samenwerking met medewerkers van Vijfwijzer/Eowyn en CED groep. 

Aangepaste lijnen ontwikkelingsmodel (ovm)
Op de reguliere ovm-lijnen zijn speciaal aangepaste lijnen ontwikkeld voor de doelgroep kinderen met een IQ < 25. De ontwikkelingsstappen zijn kleiner gemaakt en de concretiseringen zijn afkomstig uit diverse mg-groepen.

Curriculum multi-sensorische ontwikkeling
De Emiliusschool uit Son heeft een curriculum ontworpen voor de multi-sensorische ontwikkeling. Zij hebben "snoezelen" doorontwikkeld tot een onderwijsactiviteit. De leer-activiteiten vinden plaats in speciale vaklokalen.De school gaat de ontwikkelde leerlijnen publiceren in samenwerking met Fontys.

Vijf Wijzer voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen
De Vijf Wijzer is een curriculum voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (IQ<35).

Opvoedingsprogramma’s voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking
Methodiek die steunt op twee pijlers: planmatig handelen én systematisch en doelgericht evalueren in een (ortho)pedagogisch kader. Opvoedingsprogramma's vormen de kern van deze methodiek.

Kleine stapjes
Een early intervention-programma (vroeghulp) voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.