Passend onderwijs in de klas
Passend onderwijs moet vooral gestalte krijgen in de klas. Basisscholen vangen al veel leerlingen met speciale hulpvragen op, maar geven aan zich toch onzeker te voelen. Onzeker over de gestelde doelen, de gekozen leerinhouden, de effectiviteit van extra begeleiding en over de opbrengsten van alle inspanningen.

Links

  • Rekenboog.zml
    Op de website van Rekenboog.zml vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.
    Kern van de site is het deel waarin u bij gegeven doelen voor zml snel bijpassende lessen kunt vinden. De lessen zijn gratis te downloaden en eenvoudig aan te passen aan uw school, uw situatie, uw groep en uw leerlingen.
  • Leraar als vormgever curriculum
    Bij passend onderwijs staat de basisschool voor de opdracht om leerlingen met een 'rugzakje' goed onderwijs te bieden. Ook aan kinderen met een verstandelijke beperking. Het is aan de leraar om, al dan niet in samenwerking met andere collega's, verstandige keuzes te maken in de inhoud en organisatie van het onderwijs, rekening houdend met de randvoorwaarden die er binnen de eigen school en klassesituatie zijn.