Wetenschap & technologie
Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig, daagt kinderen uit, stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die (21e eeuwse) vaardigheden en instellingen die kinderen nu en straks nodig hebben.

Een leerplan: een kader, leerlijn(-en) en handreikingen


In opdracht van het ministerie van OCW werkt SLO aan een leerplankader voor wetenschap en technologie in het basis- en speciaal onderwijs. Op de website Wetenschap & technologie vindt u het kader, leerlijnen en handreikingen voor W&T-onderwijs en de componenten waardoor W&T-onderwijs wordt gevormd.