Vrede & Veiligheid
Sinds 2005 is 29 juni officieel de Nederlandse Veteranendag. Vanuit praktisch oogpunt is gekozen voor de laatste zaterdag in juni als vaste Nederlandse Veteranendag. Eén dag per jaar, waarop de Nederlandse samenleving voor een steeds groter wordende groep gewezen militairen, oud en jong, erkenning en waardering aan de dag legt. Voor hun inzet in moeilijke, gevaarlijke, soms uitzichtloze situaties. Voor de manier waarop ze hun door de samenleving opgelegde taken hebben uitgevoerd. Taken die kunnen variëren van het beheersen van conflicten tot het ondersteunen van wederopbouw.

vteken.jpgHet onderwijs is nauw betrokken bij de Nederlandse Veteranendag. Speciaal opgeleide ex-militairen komen op scholen om hun verhaal te vertellen aan kinderen van 10 tot 15 jaar. Er komen vragen aan de orde als: om welke conflicten ging het, wat is het doel van een vredesmissie, in hoeverre werd dat doel bereikt, hoe is het om aan een missie deel te nemen, wat gebeurde er na thuiskomst?

Op die manier ontstaat spannend onderwijs, waarbij kinderen uitgedaagd worden na te denken over thema’s als vrede en veiligheid, moed en wanhoop, vriendschap en vertrouwen, plichtsbesef en eigen verantwoordelijkheid.

Downloads: