Michiel de Ruyter
Het jaar 2007 stond in het teken van de viering van 400 jaar Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Het Ministerie van OCW steunde, in samenwerking met het Nationaal Comité '400 jaar Michiel de Ruyter', het initiatief om van het geboortejaar van Michiel Adriaenszoon de Ruyter een herdenkingsjaar te maken. Samen met scholen ontwikkelde SLO initiatieven om te komen tot inspirerende en uitdagende onderwijsactiviteiten voor leerlingen en leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

michiel2.jpg

Doel van het educatieve project was scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs te enthousiasmeren en inspireren om in hun onderwijsaanbod aandacht te besteden aan de viering en herdenking van 400 jaar Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Essentieel aan dit project was dat de ontwikkeling en uitwisseling van onderwijsideeën plaatsvond door de deelnemende scholen zelf. Dit leverde een schatkist aan prachtige onderwijsmomenten op. Ze zijn bijeengebracht in de Educatieve Kajuit.

Relatie met Burgerschap

Waarden en normen en burgerschapsvorming staan hoog op de nationale en Europese politieke agenda. Daarbij gaat het om actief burgerschap, democratisch burgerschap en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Burgerschapsvorming maakt deel uit van de kerndoelen van onderwijs aan kinderen van 4 tot 16 jaar.
Het onderwerp Michiel Adriaenszoon de Ruyter biedt scholen uitdagende en inspirerende kapstokken om op een aantrekkelijke en spannende wijze inhoud en betekenis te geven aan burgerschapsvorming.

Downloads: