Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix
In 2005 vierde Nederland het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix. Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft SLO  een educatief project ontwikkeld rond het thema 'Democratie en Koningschap', gericht op leerlingen tussen 10 en 15 jaar. Een aantal pilotscholen hebben met ondersteuning van SLO prachtige ideeën bedacht en uitgewerkt.

Het project 'Democratie en Koningschap' is een gezamenlijk project van SLO, twee pabo’s en ruim twintig scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het project kwam tot stand op initiatief van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix.

Een van de uitkomsten van dit project is de handreiking Democratie, Koningschap, Burgerschap; een  inspiratiebron voor creatief  onderwijs aan 10- tot 15-jarigen. In de publicatie wordt burgerschapsvorming gekoppeld aan de kerndoelen. Naast nuttige achtergrondinformatie over de rol van de koningin, de werking van de democratie en de geschiedenis van het Huis van Oranje, bevat het boekje beschrijvingen van de projecten die op de deelnemende scholen zijn uitgevoerd. Deze variëren van een koninklijke rap tot een opvoedingsboekje voor prinses Amalia. 

Het boekje geeft docenten een stevig handvat om de thema’s democratie en burgerschap een vaste plek in het onderwijs te geven en deze lastige onderwerpen op een heldere manier met de leerlingen te behandelen. Het zal leerlingen bewust maken van hun toekomstige rol als Nederlands staatsburger.  

Downloads: