Voogt, J., Mckenney, S., Smits, M. & Bustraan, W. (2009)
De ontwikkeling van een instrument voor de beoordeling van schrijfproducten van basisschoolleerlingen. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD) van 27-29 mei te Leuven.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.