Jonker, P. (2008)
Formatieve evaluatie van de uitvoerbaarheid van de lessenserie 'wolken en neerslag': het leerkrachtperspectief. Enschede: Universiteit Twente.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.