Jonker, P. (2008)
Literatuuronderzoek naar het gewenste leerkrachtgedrag vanuit een constructivistische benadering. Enschede: Universiteit Twente.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.