Sociale en emotionele ontwikkeling
Leraren zijn en blijven de belangrijkste arrangeurs van het leerplan-in-actie dat het leren van leerlingen primair be├»nvloedt. SLO werkt aan doorgaande professionele ontwikkeling van leraren, onder andere door  ondersteuning met praktische voorbeelden bij het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en bij het omgaan van sociaal emotionele problemen in de lespraktijk.

Databank
SLO heeft een databank ontwikkeld met veel informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Er is ook een gedeelte met informatie over omgaan met sociaal-emotionele problemen bij kinderen. De databank bevat achtergrondinformatie, tips, lessuggesties en verwijzingen.

Afsprakenslang
Afspraken zijn van essentieel belang voor een veilige omgeving. Om uw leerlingen bij het maken van afspraken te betrekken. SLO heeft een afsprakenslang gemaakt waarmee u in uw eigen lespraktijk afspraken kunt maken met uw leerlingen of gemaakte afspraken die niet worden nageleefd opnieuw onder de aandacht kunt brengen.