SLO Tool Arrangementen Plannen
STAP staat voor SLO Tool Arrangementen Plannen. STAP is een digitaal instrument voor het plannen van onderwijsarrangementen voor rekenen in het basisonderwijs. STAP ondersteunt leraren en intern begeleiders bij het kiezen en stap voor stap invullen van passende onderwijsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

STAP bestaat uit 3 stappen en 1 (optionele) module:

Stap 1: Onderwijsbehoeften Het in beeld brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling

◄ ┐

  ן  

    ▲

 ן  

Stap 2: Onderwijsarrangement Het op maat maken van een onderwijsarrangement

Stap 3: Evaluatie Het evalueren van het arrangement

► ┘

  

Module (optioneel) Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte leraar


Beëindiging STAP

STAP is in 2011 als testversie ontwikkeld en kosteloos aan PO/SBO- en SO-scholen ter beschikking gesteld. De afgelopen 5 jaar heeft het instrument ongeveer 1000 gebruikers mogen inschrijven en daarmee zijn functie vervuld. Maar het is helaas niet mogelijk om de testversie langer in de lucht te houden. Daarom kan STAP vanaf 1 juli 2016 niet meer worden gebruikt. 

Hoewel er niet echt een vervanger van STAP is ontwikkeld, zijn de uitgangspunten nog steeds relevant. Sommige leveranciers van schooladministratie- c.q. leerlingvolgsystemen hebben het gedachtengoed van STAP in hun systeem opgenomen (o.a. ParnaSys). Ook zijn de uitgangspunten meegenomen in het SLO-project Passende Perspectieven. 
 
Als je meer wilt weten over het doelgericht werken aan het rekenonderwijs voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, dan verwijzen we je naar: www.passendeperspectieven.slo.nl. Neem voor overige vragen contact op met Annette van der Laan.