Passend onderwijs

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen zorg je dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

Het project Passende perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau 1F naar verwachting niet zullen halen op 12-jarige leeftijd. Het betreft een gedifferentieerde groep, waarbij de redenen waarom ze 1F niet halen nogal verschillen. Sommige leerlingen hebben een (boven)normale intelligentie, maar ook een fysieke beperking die er soms voor zorgt dat ze op een lager niveau eindigen dan in hun cognitieve vermogen ligt. Andere leerlingen hebben een specifieke stoornis zoals dyslexie of dyscalculie. En weer andere zijn minder intelligent en eindigen daardoor over de hele linie op een lager taal- of rekenniveau dan de gemiddelde leerling van dezelfde leeftijd. Uiteraard zijn er ook leerlingen bij wie een combinatie van factoren een rol speelt.

Drie groepen

Vanwege deze diversiteit maakt Passende perspectieven onderscheid in drie groepen leerlingen. Het doel is, dat de eerste groep 1F alsnog haalt op 12-jarige leeftijd. De tweede groep haalt 1F in het vervolgonderwijs en de derde groep haalt 1F op onderdelen. Per groep zijn er leerroutes ontwikkeld om een passend onderwijsaanbod voor deze groepen leerlingen aan te kunnen bieden.

Taal- en rekenaanbod

De school staat voor de uitdaging om ook bovengenoemde drie groepen leerlingen een passend taal- en rekenaanbod te bieden. Daarvoor zullen inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden. SLO heeft samen met scholen en experts producten voor het po/sbo/so ontwikkeld die helpen bij het vaststellen van relevante en haalbare doelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en rekenen.