Storyline Approach
Leren met verhalen (in het basisonderwijs)
Thematisch onderwijs in de vorm van verhalen
Storyline approach is een bijzondere vorm van thematisch onderwijs. Deze oorspronkelijk in Schotland ontwikkelde onderwijsbenadering is in Nederland bekend geworden als 'verhalend ontwerpen', of kortweg 'leren door verhalen'.
Het is een didactiek die kinderen inspireert en uitdaagt. En in de betekenisvolle context van het verhaal komen inhouden uit verschillende vakken in samenhang aan de orde. Aan de ene kant is er grote ruimte voor de inbreng van de kinderen, zij zijn de bedenkers en tevens de belevers van het verhaal. Aan de andere kant geeft de verhaalstructuur, met een ordening in episoden (als de hoofdstukken in een boek), structuur voor de begeiding van de leraar. Samen met de kinderen is hij bezig om een stukje onderwijs te ontwerpen dat van henzélf is. De Schotten hebben daar de mooie term 'ownership' voor.

In de publicatie De Storyline Approach. Over thematisch onderwijs in de vorm van verhalen, leest u meer over de uitgangspunten, principes en werkwijzen. Ze worden geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden van een storyline: 'de reiswinkel voor Zuid-Europa', 'Nederland laten zien', 'Ziek zijn' en 'Een boerenbruiloft in de zestiende eeuw'.

Downloads: