Hoogbegaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

SLO huisvest het landelijk Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit informatiepunt bundelt informatie over (hoog)begaafdheid en stelt het beschikbaar voor iedereen die op onderwijskundig terrein tegen vragen aanloopt over (hoog)begaafdheid.

Het informatiepunt verschaft informatie over (hoog)begaafdheid en excellentie met voorbeelden van eigenschappen van leerlingen; tips om te signaleren, diagnosticeren en te evalueren; nuttige adressen, waaronder een lijst met relevante literatuur; relevante websites en een overzicht van veel gebruikte leermiddelen en instrumenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Nora Steenbergen-Penterman.