Doorlopende leerlijnen
Het is belangrijk dat de leerling (in het primair en in het voortgezet onderwijs) zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaart.

SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn. Momenteel legt SLO de laatste handelingen aan overzichten die doorlopende programmalijnen beschrijven van primair onderwijs naar vmbo en havo/vwo voor de verschillende leergebieden.

Met de website Leerlijnwijzer, die u vindt onder 'Links', kunt u onderzoeken in hoeverre er op uw school sprake is van doorlopende leerlijnen. Het instrument helpt het gesprek rond dit thema op gang te brengen, en daadwerkelijk aan de slag te gaan met dooropende leerlijnen.