Beginnend - Spellen en opdrachten

Kunnen vinden, selecteren en inzetten van spelletjes via websites

Wat Digitale spelletjes, al dan niet van internet, zijn rechtstreeks in de klas te gebruiken.
Hoe U klikt op een vakinhoudelijke website (bijv www.rekenweb.nl) en zoekt een spelletje dat u tijdens de klassikale interactie wilt spelen. Natuurlijk kan het ook een softwareprogramma zijn, dat u al op uw computer heeft geïnstalleerd.

Voorbereiding
234-S1-GoalWoordspelVoorbereiding-Willibrord.jpg 107-S1-leerkrachtzetprogrammaklaar-mariendael.jpg
Woordspel Goal Kijken kiezen

Spelen

236-S1-HetGoalLetterspel-Willibrord.jpg 108-S1-leerkrachtzetdigitaalprogrammaklaar-mariendael.jpg
Goal Kijken en kiezen
Pratende Klok
018-S1-pratendeklok1-effatha.jpg 019-S1-pratendeklok2-effatha.jpg 021-S1-draaienaandewijzers-effatha.jpg
Deel 1 Deel 2 Draaien aan de wijzers

Nuttige links
Speciaal Rekenen: www.speciaalrekenen.nl, producten, software
een aantal demo's rond de thema's geld, tijd (pratende klok), kolomsgewijs rekenen, optellen en aftrekken tot 10 en vermenigvuldigen