Gevorderd - Leerlingen aan het werk

Leerlingen mogen zelf in kleine groepjes met het bord werken (spelletjes, opdrachtjes)

Wat
Net als op een gewone computer, kunt u de leerlingen de gelegenheid bieden om zelfstandig of in tweetallen met het digibord te werken. Voordeel hiervan is, dat u altijd zicht heeft op wat de leerlingen aan het doen zijn, zonder er per se naast te hoeven staan.
Hoe In principe werkt dit hetzelfde als gewoon computerwerk. U klikt een software spelletje aan en laat de leerling(en) hieraan werken.

Kinderen voeren zelfstandig een opdracht uit
224-L2-300-165-Arabesk.jpg 225-L2-PlaatsenOpDeKaart-Willibrord.jpg 226-L2-FotosVanBlokken-Willibrord.jpg 227-L2-Schaduwspel-Arabes.jpg
300-165= Plaatsen op de kaart Foto's van blokken Schaduw spel
Objecten op de juiste plaats van het bord zetten
228-L2-DeKringloopVanHetWater-Arabesk.jpg 229-L2-VanGrootNaarKlein-Willibrord.jpg 230-L2-EenGewoonVerhaal-Arabesk.jpg
Kringloop van water Van groot naar klein Een gewoon verhaal
Opdrachten die kinderen zelf kunnen controleren
231-L2-MaakErMeerVan-Arabesk.jpg 232-L2-EenOngewoonVerhaal-Arabesk.jpg 020-L2-kindlegtuit-effatha.jpg
Maak er meer van Een ongewoon verhaal Kind legt tijd uit
Spelletjes spelen
022-L2-drieopeenrij-effatha.jpg 110-L2-2leerlingenspelenmemory-mariendael.jpg
Drie op een rij Memory


Nuttige links
  Rekenweb: www.rekenweb.nl met rekenspelletjes rond allerlei thema’s, voor alle groepen van 
  de basisschool
  Speciaal Rekenen: www.speciaalrekenen.nl, producten, software en een aantal demo's rond
  de thema's geld, tijd (pratende klok), kolomsgewijs rekenen, optellen en aftrekken tot 10 en
  vermenigvuldigen.