D. Onderwijsactiviteiten
D. Onderwijsactiviteiten Doorkijkje
D1 Leeractiviteiten en -ervaringen

Schoolleiding en leerkrachten stimuleren dat:

  1. Er sprake is van doelgericht contact met leerlingen met een andere achtergrond (in de klas, op school, met andere school, via ict). 
  2. Er gebruik wordt gemaakt van vormen van coöperatief leren (met diverse groepen).
  3. Groepen zo divers mogelijk worden samengesteld, afhankelijk van het doel van de leeractiviteit.
  4. Er activiteiten zijn waarbij leerling actief vaardigheden in het omgaan met diversiteit kunnen ontwikkelen (binnen en buiten de klas of school).

D2 Brede evaluatie van ervaringen

Schoolleiding en leerkrachten stimuleren dat:

  1. Leerlingen reflecteren op ervaringen met omgaan met diversiteit in de klas, in de school en buiten de school.
  2. Competenties van leerlingen in het omgaan met diversiteit in beeld worden gebracht (bijv. in een portfolio).