A. Schoolvisie en schoolcultuur
A Schoolvisie en schoolcultuur Doorkijkje
A1 Visie op diversiteit

  1. Er is een visie op hoe de school leerlingen voorbereidt op het omgaan met diversiteit.
  2. Deze visie op diversiteit past binnen de algemene onderwijsvisie van de school.
  3. De visie op diversiteit is afgestemd op de schoolpopulatie.
  4. De visie op diversiteit is vermeld in de schoolgids.
A2 Saamhorigheid in de school bevorderen
  1. De school heeft een visie op de eigen schoolcultuur (bijv. omgangsvormen; wat leerlingen bindt in de school).
  2. Er is aandacht voor het bevorderen van verbondenheid tussen leerlingen onderling en binding met de school.
  3. Er zijn schoolbrede gezamenlijke activiteiten waarmee verbondenheid en binding met de school wordt bevorderd, bijvoorbeeld vieringen, feesten, sport- en/of culturele activiteiten).

A3 Uitwerking van visie naar beleid en aanbod
  1. De visie op diversiteit wordt breed gedragen in de school en wordt regelmatig besproken met het team.
  2. Er is een aanpak geformuleerd om de visie vorm te geven in de school en er is een relatie gelegd tussen de visie en de aanpak.
  3. Er is een aanpak geformuleerd om de gezamenlijke schoolcultuur en waarden en normen in het onderwijsaanbod een plek te geven.