Welke producten en diensten levert SLO op het terrein van burgerschapsvorming?

SLO levert diverse producten en diensten. Op dit moment zijn beschikbaar:

 • Visienota Burgerschap 4-16 jaar
 • Visienota Praktijkonderwijs 12-18 jaar
 • Leermiddelenkrant Burgerschap
 • Leermiddelenanalyses van 9 methoden in het PO
 • Analyse methode islamitisch godsdienstonderwijs
 • Voorbeelden van schoolcurricula
 • Onderzoek en ontwikkelingsprojecten met scholennetwerken voor PO en VO
 • Zelfevaluatie-instrument burgerschap
 • Verkennende studies over diversiteit
 • Nieuwsbrieven, artikelen en conferenties
 • www.scholenpanels.nl.