Doen we dan nog niet genoeg aan burgerschapsvorming?
"Burgerschap doe je niet twee uurtjes per week, maar in feite de hele week", aldus een leerkracht. Daarmee doelt hij op de opvoedende taak van de docent. De meeste scholen hebben in hun onderwijsaanbod al aspecten van burgerschap gerealiseerd. Zij hebben bijvoorbeeld een goed functionerende leerlingenraad, oefenen hun leerlingen in het op vreedzame wijze oplossen van conflicten of voeren rond de verkiezingen projecten uit rond democratie. Het gaat hierbij echter vaak om versnipperde activiteiten die afhangen van het toeval of de voorkeur van de docent. De effectiviteit van deze activiteiten wordt vergroot als hier meer samenhang en afstemming wordt gerealiseerd. Het werken aan kennis, vaardigheden en houdingen maakt een dergelijke systematische aanpak noodzakelijk. Om tot een planmatige aanpak te komen heeft SLO diverse instrumenten ontwikkeld.