Waarop let de inspectie?

De inspectie gaat de komende jaren geleidelijk meer aandacht schenken aan actief burgerschap en sociale integratie. Eerste aandachtspunt is de kwaliteitszorg rond burgerschap: zegt de school wat hij doet (visie) en doet de school wat hij zegt (praktijk)? Inhoudelijk let de inspectie op vier punten:

  1. aandacht voor sociale competenties; 
  2. gerichtheid op de Nederlandse samenleving en de diversiteit daarbinnen;
  3. de basiswaarden en de Nederlandse rechtsstaat;
  4. de school als oefenplaats voor bijvoorbeeld democratie, participatie en het omgaan met diversiteit.