Thema's
Omgaan met verschillen, vakspecifieke competenties van de (beginnende) leraar, voor- en vroegschoolse educatie… er zijn allerlei thema's die niet direct tot een leergebied horen, maar wel relevant zijn voor de onderwijspraktijk. SLO rekent het tot haar taak en competentie aandacht te besteden aan deze voor het onderwijs belangrijke thema's.