Verrijkingsmateriaal Slimme Taal
Het leerstofpakket Slimme Taal is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool voor wie de leerkracht uitdagende leerstof nodig heeft op het gebied van het onderwijs in de Nederlandse taal en lezen.

Het pakket bestaat uit twee thema's:

  1. Kranten en tijdschriften
  2. Kinderliteratuur

Bij elk van deze thema's  horen werkboekjes en handleidingen voor de groepen 3 t/m 8. Ook is er een algemene handleiding beschikbaar. U kunt de materialen gratis downloaden.

Bestelinformatie voor de papieren versie kunt  u vinden bij de aparte thema's.