Na de Cito...: van po naar vo
Na de Cito bestaat uit een aantal gevarieerde producten die u als geheel kunt gebruiken, maar ook los van elkaar kunt inzetten.

Ten tijde van het ontwikkelen van deze materialen in 2008, werd de Citotoets nog in februari afgenomen. Het idee was om juist na deze Cito periode, leerlingen met behulp van deze materialen meer te motiveren, meer recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, eventuele achterstanden weg te werken en de over­stap naar het vo te versoepelen. Inmiddels wordt de Citotoets later in het schooljaar afgenomen en zijn er ook andere eindtoetsen beschikbaar. Toch kunnen onderstaande materialen nog steeds prima worden ingezet door alle scholen.

Materialen voor docenten

  •  Een docentenhandleiding 
  •  Een overzicht van de lesideeën
  •  Een aantal suggesties voor po-vo acitviteiten

Materialen voor leerlingen

  • Een werkplan 
  • Werkbladen bij de lesideeën, voor 8 vakken
  • Een agenda met daarin ook allerlei handige tips t.b.v. vaardigheden
  • Een boekje "Even voorstellen"