Muziek en dans voor peuters
Muziek en dans zijn op natuurlijke wijze verbonden met het leven van een peuter. Spelen met klank en beweging is niet alleen erg leuk maar stimuleert ook de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. SLO biedt peuterleidsters 'muziek en dans. Activiteiten voor peuters', een praktisch handboek en bijbehorende cd met tips, (dans)oefeningen en liedjes voor in de peuterspeelzaal.

SLO ontwikkelde een nieuwe methode voor peuterleidsters om muziek en dans in de speelzaal toe te passen. Els Doekes (specialisme muziek) en Tineke van der Does (specialisme dans) stelden een praktisch handboek met een bijbehorende cd samen. Het boekje bestaat uit zes hoofdstukken en wisselt didactische achtergrondinformatie af met praktische voorbeelden om de peuters mee bezig te houden.

Muziek- en dansactiviteiten helpen peuters bij de ontwikkeling van hun cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, motorische én zintuiglijke kennis en vaardigheden. 'Muziek en dans. Activiteiten voor peuters' adviseert peuterleidsters hoe zij dit ontwikkelproces kunnen begeleiden. Daarbij doen ze een beroep op de kinderen om zelf op onderzoek uit te gaan in hun spelen en leren. De voorgestelde oefeningen combineren de eigen ervaringen van het kind met het werkplan van de instelling. Het boek koppelt de muziek- en dansoefeningen aan de eigen leefwereld van de peuters.

Hoofdstukken
Het handboek 'Muziek en dans. Activiteiten voor peuters' is opgedeeld in zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een korte introductie op werken met muziek en dans in de peuterspeelzaal. Hoofdstuk 2 behandelt de didactiek van muziek. Peuterleidsters vinden er praktijkgerichte achtergrondinformatie voor de begeleiding van de kinderen tijdens diverse activiteiten.
Hoofdstuk 3 beschrijft 12 uitgewerkte muziekactiviteiten rond de vier muziekthema’s Muziek voor handen en voeten; Kunstjes met je stem; Muziek met stokjes; Rinkelen, schudden en rammelen. De bijbehorende cd bevat de benodigde liedjes en een aantal muziekvoorbeelden. Dit luistermateriaal is ook te gebruiken in combinatie met de dansoefeningen.
In hoofdstuk 4 vindt de lezer didactische informatie over dans en praktijkgerichte achtergrondinformatie. Hoofdstuk 5 bevat 18 uitgewerkte dansactiviteiten rond de vijf dansthema’s Dansen doe je op een eigen plekje en door de ruimte; Dansen doe je met handen en voeten; Dansen doe je met hoofd, schouders, knieën en de rest van je lijf; Dansen is spelen met bewegingen; Dansen doe je van laag naar hoog.
Hoofdstuk 6 laat zien hoe je muziek en dans kunt combineren aan de hand van een uitgewerkt thema.