Compacten en verrijken van taal

compacten.jpg

Handleiding en routeboekjes
In totaal zijn de versies van acht taalmethoden van voor 2010 gecompact: Taal Actief, Taaljournaal, Taal in Beeld, Zin in Taal, Taalleesland, Taalfontein, Taalverhaal en Taal op maat. Per methode zijn een docentenhandleiding en routeboekjes voor de leerlingen beschikbaar. Ze zijn hieronder per methode te downloaden.

Implementatiepakket compacten van taal
Het implementatiepakket compacten van taal is bedoeld voor interne en externe begeleiders die een team tijdens één of meerdere bijeenkomsten willen voorbereiden op het werken met het compactingpakket voor taal. Dit pakket bestaat uit een korte handleiding met opdrachten en informatie een daarbij horende Powerpointpresentatie en een overzicht met verrijkingsmaterialen.

Bij de methodes of versies van methodes die na 2010 zijn verschenen, ontwikkelt SLO geen aparte programma's meer. Methode-ontwikkelaars hebben de inhoud van de compacting- en verrijkingsprogramma's nu in meer of mindere mate ingebed in hun uitgaven.

Downloads: