Compacten en verrijken van de rekenles
Het traject 'Compacten en verrijken' is bedoeld voor rekenonderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de leerjaren 3 t/m 8 van het basisonderwijs.
Volledige compactingprogramma's
SLO heeft bij de vier meest gehanteerde reken-wiskundemethodes van voor 2010: Alles telt, De wereld in getallen, Pluspunt en Rekenrijk met instemming van de betrokken uitgevers volledige compactingprogramma's ontwikkeld. De compactingprogramma's omvatten alle zes leerjaren. Ze staan op de cd-rom Compacten van de rekenles; voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs.
De compactingprogramma's zijn uitgewerkt in routeboekjes voor de leerlingen. Leerkrachten kunnen deze routeboekjes uitprinten, zodat de kinderen per les zien wat ze moeten doen en wat ze mogen overslaan. Leerkrachten kunnen in de voorgestelde adviezen eventueel zelf aanpassingen maken (zie onderstaand voorbeeld).

Bij de cd-rom hoort het boek Compacten en verrijken van de rekenles; voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. In dit boek staan tips voor de organisatie en invoering van een compacting- en verrijkingstraject in de klas en in de school. Daarnaast bevat het boek veel praktische suggesties voor verrijking van de rekenlessen voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen en voor het inzetten van bestaande verrijkingsmaterialen in de vrijgekomen rekentijd van deze leerlingen.

Bij de methodes of versies van methodes die na 2010 zijn verschenen, ontwikkelt SLO geen aparte programma's meer. Methode-ontwikkelaars hebben de inhoud van de compacting- en verrijkingsprogramma's nu in meer of mindere mate ingebed in hun uitgaven.