Compacten en verrijken

SLO heeft bij de taal- en rekenmethodes die tot 2010 uitkwamen, compacting en verrijkingsprogramma's ontwikkeld.

Deze programma's sloten aan bij de kwaliteitsagenda voor het primair onderwijs, ‘Scholen voor Morgen’ die in november 2007 verscheen. Doel van die kwaliteitsagenda was de prestaties naar een hoger plan tillen, met het accent op taal en rekenen, een meer opbrengstgerichte aanpak en het stimuleren van excellentie.

Bij de methodes of versies van methodes die na 2010 zijn verschenen, ontwikkelt SLO geen aparte programma's meer. Methode-ontwikkelaars hebben de inhoud van de compacting- en verrijkingsprogramma's nu in meer of mindere mate ingebed in hun uitgaven.

De programma’s bij de methodes tot 2010 zijn uitgewerkt in de vorm van een docentenhandleiding en routeboekjes voor de leerlingen. Meer informatie vindt u via onderstaande links.

Compacten en verrijken van taal

 

Compacten en verrijken van de rekenles