Vakcurriculum aardrijkskunde Pabo
In de publicatie 'Meester worden van de wereld. Wegwijzer naar een vakcurriculum aardrijkskunde' laat de auteur zien hoe kinderen bij aardrijkskunde de wereld ontdekken. Er wordt een manier van kijken aangereikt, vanuit een geografische optiek, waarmee kinderen naar de wereld leren kijken. Aardrijkskunde begint bij de voordeur...

In het boek worden een aantal richtingwijzers gepresenteerd voor leerstofkeuze binnen aardrijkskunde. In dat kader wordt ook uitvoerig ingegaan op educaties en maatschappelijke trends. Daarnaast worden de essenties geschetst van een aantal beleidsdocumenten die uiteindelijk uitmondden in een gemeenschappelijk curriculum voor de Pabo.
Tenslotte laat de auteur zien hoe de 'close-ups' studenten kunnen helpen om  basisschoolkinderen de wereld te laten ontdekken.

Bestelinformatie
Publicatie 'Meester worden van de wereld. Wegwijzer naar een vakcurriculum aardrijkskunde'. (2000). Auteur: Jan Greven.Te bestellen bij: primaironderwijs@slo.nl.