Doorgaan met taal
Doorgaande leerlijnen voor roc 3, 4 en pabo

Op aanvraag van opleiders Nederlands in Vlaanderen en Nederlands (Lopon2) heeft SLO met en voor het roc en de pabo een programma ontwikkeld voor studenten op mbo- of hbo-niveau. Aan de hand van verschillende activiteiten leren zij over de taalontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 7 jaar, het verzorgen van taalonderwijs aan deze groep en te reflecteren hierop. De map is tot stand gekomen op basis van drie jaar samenwerkend ontwikkelen, uitproberen, evalueren en bijstellen met een grote groep opleiders roc en pabo.

Wat biedt het programma?

  • De doorgaande leerlijnen roc-pabo geformuleerd in doelstellingen op mesoniveau;
  • Uitgewerkte activiteiten voor studenten roc 3, roc 4 en pabo;
  • Praktische tips en handreikingen voor opleiders.

Voor wie is de map bedoeld?

  • Voor studenten roc 3, roc 4 en pabo;
  • Voor opleiders Nederlands van het roc en de pabo's;
  • Voor curriculumontwikkelaars.