Projectsites
thumb
Hier vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.
thumb
Website met rekenspellen om rekenontwikkeling via zinvolle en betekenisvolle activiteiten te stimuleren.
thumb
Wat moeten leerlingen kennen en kunnen (referentieniveaus). Website van de expertgroep Doorlopende Leerlijnen rekenen en taal.
thumb
Website van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling. Bedoeld voor iedereen die op onderwijskundig terrein met (hoog)begaafden in aanraking kan komen.
thumb
Website met uitwerkingen van de derde generatie kerndoelen (2006).
thumb
Deze website is bedoeld voor leidinggevenden, opleidingsdocenten, stagebegeleiders en studenten die met W&T-onderwijs aan de slag gaan.