Projectsites
thumb
Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van het eigen onderwijspro-gramma: doorlopende leerlijnen, tussen-doelen, basis- en keuzestof, samenhang, etc.
thumb
Deze website is ontwikkeld om leerplanontwik-kelaars te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van evaluaties.
thumb
Hoe ziet de opbouw van het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs er uit? Welk onderwijsaanbod past bijvoorbeeld het beste bij kinderen uit groep 4?
thumb
Website met de structuur en bouwstenen om als school of instelling voor kinderopvang een eigen leerplan-op-maat voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl te maken.
thumb
Lees meer over het waarom van het voeren van leesgesprekken.
thumb

Passende perspectieven helpt scholen bij het maken van (inhoudelijke) keuzes voor leerlin-gen die het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) op 12-jarige leeftijd niet halen.