<< Terug naar het overzicht.
09-03-2018
Lessenseries Leren schrijven met peer response online
Leer uw leerlingen schrijven met peer response (leerling commentaar) en gebruik de leerlijn Leren schrijven met peer response.

De leerlijn bestaat uit lessenseries voor de groepen 5 t/m 8 en een docentenhandleiding. De leerlingen werken grotendeels met zelfsturend lesmateriaal waarin de tekstsoorten uit het Referentiekader Taal aan bod komen. Schrijven met peer response (leerling commentaar) betekent dat leerlingen hun teksten tijdens de verschillende fasen van het schrijfproces (oriënteren, formuleren, reflecteren, reviseren, publiceren) met elkaar bespreken. Hierbij zetten ze genrekennis in die ze in de lessen verwerven. De lessenseries voor groep 5 t/m 8 zijn vanaf nu gratis te downloaden. Het materiaal voor groep 4 volgt later in 2018.