<< Terug naar het overzicht.
19-12-2017
Vacature: expert wereldoriënterende vakken
Op korte termijn zijn we voor de sector primair onderwijs op zoek naar een breed inzetbare expert wereldoriënterende vakken (1,0 fte)

Wij zoeken een collega die beschikt over:

 • stevige expertise op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en/of natuur & techniek
 • academisch werk- en denkniveau
 • kennis van en ruime ervaring met de onderwijspraktijk van het primair onderwijs en de aansluiting op de onderbouw van het voortgezet onderwijs
 • een relevant netwerk
 • kennis van ontwikkelingen in onderwijsbeleid
 • ervaring met ontwikkel- en/of onderzoeksactiviteiten

Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat:

 • zicht heeft op de samenhang tussen de wereldoriënterende vakken in het primair onderwijs
 • systematisch en conceptueel kan denken
 • politiek en strategisch sensitief is
 • in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • ervaring heeft met projectmatig werken (ervaring als projectleider is een pré)
 • aantoonbaar beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Verder van belang:
De werkzaamheden worden verricht vanuit onze locaties in Enschede en Utrecht.

Ons aanbod

SLO heeft een eigen cao. Door modern personeelsbeleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak. U krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, waarna verlenging of een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoren. Salariëring is conform cao SLO.


Interesse?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. M.M. van der Hoeven, wnd. sectormanager primair onderwijs en speciaal onderwijs, telefoon (053) 4840 309.

Stuur uiterlijk 15 januari een bondige motivatie met uw cv naar SLO, t.a.v. mevrouw B.M.Y. Korte-Wilbers, hoofd P&O, b.korte@slo.nl

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.